Tallsystemer

tallsystemer_96x96.png

Tallsystemer

Det finnes en rekke tallsystemer som er og har vært i bruk. De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag.