Sosiologi

sosiologi_96x96.png

Sosiologi

Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått når det gjelder hva sosiologi er i seg selv og hvilke objekter og/eller fenomener i verden den studerer.