Nettverk og kommunikasjon

nettverk_og_kommunikasjon_icon_96x96.png

Nettverk og kommunikasjon

Nettverk er mest kjent for TCP/IP. Her vil du se hvordan transport av data, kommunikasjonsprotokoller og topologi fungerer.