Mekanikk

mekanikk_icon_96x96.png

Mekanikk

Fysikk er naturlig vitenskap som omfatter studiet av naturen og dens bevegelse gjennom rom og tid, samt alle relaterte begreper, inkludert energi og kraft.