Lean produksjonsutvikling

lean_produksjonsutvikling_icon_96x96.png

Lean produksjonsutvikling

Dette kurset i Lean produksjonsutvikling viser deg hvordan du som systems engineer kan utvikle en lean kultur.