Kriminologi

kriminologi_icon_96x96.png

Kriminologi

Kriminologi eller kriminalvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som befatter seg med kriminalitet og strafferett og relaterte fenomen.

En kriminolog eller kriminalist er en person som driver med kriminologi, men er i Norge ingen beskyttet tittel.