Kommunikasjon

kommunikasjon_icon_96x96.png

Kommunikasjon

Dette gratiskurset vil lære deg det du trenger å vite om kommunikasjon, konflikter og overgrep.
Kommunikasjon er betyr å gjøre noe felles. Ved å kommunisere utveksler man informasjon mellom partene. Dette gjennom
ord, handlinger og kroppsspråk.

Kurset vil vise deg hvordan konflikter og overgrep utfordrer kommunikasjonen mellom parter. Dette er viktig for deg som
arbeider med personer.