Etikk

etikk_icon_96x96.png

Etikk

Etikk er objektivt. Vi har rettsvesenet som skal håndtere etikk. Hvis man f.eks. tenker at voldtekt er greit skal samfunnet endre personens mening.

Etiske utsagn er normative eller preskriptive, man kan si at de henviser til idealforestillinger. Etikken kan diskuteres med gode argumenter og dermed er den rasjonell.

Etikken er kategorisk. Mennesker legger avgjørende vekt på dem, også når det går ut over egne interesser.

Hvor mye nytte etikken medfører bestemmes av mengden livskvalitet som en bestemt handling fører til.