Android SQLite Database

android_sqlite_database_icon_96x96.png

Android SQLite Database

Hvis man ønsker å bruke databaser i Android er det SQLite som er foretrukket.